2013 grudzień – wystawa i prezentacja kalendarza MALWY 2014 w Zatoce Sztuki