2016 grudzień – wystawa i prezentacja kalendarza MALWY 2017 w Sopotece