2017 listopad – wystawa i prezentacja kalendarza MALWY 2018 w Oliwskim Ratuszu Kultury w Gdańsku-Oliwie