2013 – Prezentacja kalendarza Malw w Zatoce Sztuki (December 2013)